Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Kvaliteedipoliitika

  • Oleme orienteeritud pikaajalisele koostööle, pidades tähtsaks nii klientide, töötajate kui ka omanike jätkuvat rahulolu;
  • Saavutame kliendi rahulolu ja usalduse kliendiga kokkulepitud tegevuste korrektse ja tähtaegse täitmise abil;
  • Meie töötajad on motiveeritud, koostöövalmid, usaldusväärsed ja väärikad partnerid, kes osalevad otsuste vastuvõtmisel, teostamisel ja ettevõtte kui terviku pideval arendamisel.

Keskkonnapoliitika

  • Loeme tähtsaks säästlikku ressursikasutust;
  • Teadvustame ettevõtte töötajatele ja koostööpartneritele kehtivaid õiguslikke keskkonnaalaseid nõudeid ja kohustume neid täitma;
  • Minimiseerime saasteriski, jäätmeid käsitleme parimal moel;
  • Samaväärse pakkumise korral eelistame tarnijaid, kelle tegevus on keskkonnateadlik.