Toetused

Projekt „Karu Katus OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust


Projekti lühikokkuvõte:
Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.
Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.
Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.
Toetuse summa (EUR): 5950€.

Projekt „Karu Katus OÜ ressursitõhususe investeering ” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust


Projekti lühikokkuvõte:
Investeeringu käigus soetab Karu Katus OÜ uue trapetspingi, painutuspingi ja giljotiini. Karu Katus OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Tooraine kasutus muutub 1,2% efektiivsemaks ja trapets20 toodang kasvab 5% ning liistude toodang 1%.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on trapetspingi, giljotiini ja painutuspingi paigaldamine vanade seadmete asemele. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb metalli kasutus toodanguühiku kohta. Trapets20 toodang kasvab tänu uuele liinile 5% ja liistude toodang tänu uutele seadmetele 1%.

Toetuse summa (EUR):
200 000€