Ressursitõhususe investeering

Projekt „Karu Katus OÜ ressursitõhususe investeering ” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust


Projekti lühikokkuvõte:
Investeeringu käigus soetab Karu Katus OÜ uue trapetspingi, painutuspingi ja giljotiini. Karu Katus OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Tooraine kasutus muutub 1,2% efektiivsemaks ja trapets20 toodang kasvab 5% ning liistude toodang 1%.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on trapetspingi, giljotiini ja painutuspingi paigaldamine vanade seadmete asemele. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb metalli kasutus toodanguühiku kohta. Trapets20 toodang kasvab tänu uuele liinile 5% ja liistude toodang tänu uutele seadmetele 1%.

Toetuse summa (EUR):
200 000