Garantiitingimused

Karu Katus OÜ tagab garantii alljärgnevate toodete pinnakatetele:

 • Granite® HDX PUR, Granite® Standard, Nova, PE, Polüester, PUR, PVDF, PVC, AlZn 185 g/m2 ja mattpolüester.

Pinnakatte garantii kestvusaeg:
Granite® HDX PUR kattel on garantii keskonnaklassis C2 35 aastat, keskonnaklassis C3 30 aastat, keskonnaklassis C4 20 aastat ja rannikualadel keskonnaklassis C5M 15 aastat.
PUR-kattel on garantii 20 aastat.
AlZn 185 g/m2 kattel on garantii 20 aastat.
Nova kattel on garantii 15 aastat
PVDF, PVC, polüester ja Granite® Standard PE pinnakatelel on garantii 10 aastat.

Garantiiaja alguseks loetakse kauba müümise hetke.

Tehniline garantii, ehk garanteeritud eluiga
on tagatud õigete paigaldusvõtete ja hoolduse korral.
Granite® HDX, PUR ja PUR MATT eeldatav eluiga minimaalselt 50 aastat
Polüestri eluiga sõltuvalt keskkonnast 30-50 aastat

Pinnakatte garantii kehtib hoone katuse- ja seinakatetele, mis on valmistatud polümeerkattega materjalist ja mida ekspluateeritakse normaaltingimustes. Kattekihi garantii hõlmab standardvärvide kaardil esitatud värvigammat.

Garantii laieneb järgmistele ilmastikutingimustest põhjustatud pinnakattevigastustele:

 • värvikihi irdumine lehe pinnalt
 • värvikihi pragunemine või killunemine
 • värvitooni tugev ja ebaühtlane muutumine

Garantii kehtivuse eeldused

  • Katuse- ja seinapaneelid on paigaldatud Karu Katus OÜ paigaldusjuhiseid järgides.
  • Metall-lehtede kinnitamiseks on kasutatud Karu Katus OÜ tarnitavate tihenditega kruvisid.

Garantii kehtivuse piirangud
Garantii ei laiene:

   • värvitooni ühtlasele muutumisele, pleekimisele, kriidistumisest või määrdumisest tulenevatele muutustele
   • pinnakatte läike muutustele
   • erandlike ilmastikutingimuste või kemikaalide toimel tekkinud pinnakattevigasustele (erandlikeks tingimusteks loetakse ebanormaalselt suurt kemikaalide kogust õhus gaaside, aurude või vedelike näol, samuti ebanormaalselt suurt hõljumi ja tolmu kontsentratsiooni)
   • võõrkehade, tulekahju, plahvatuse, tormi, maavärina, kiirguse, üleujutuse, välgulöögi, keeristormi, rahe ja muu loodusõnnetuse põhjustatud vigastustele, sealhulgas ka kuritarvitustest ja hooletustest põhjustatud vigastustele
   • oskamatust hoone püstitamisest või hoone konstruktsiooniosade ebaõigest paigaldamisest põhjustatud vigastustele
   • lehtede lõikeservadele
   • toodete transpordil, paigaldamisel või pärast seda tekitatud mehaanilistele vigastustele

 

Lõpptarbija kohustused
Kui tootel ilmnevad vigastused, mis nõuavad garantiitingimuste rakendamist, on lõpptarbija kohustatud seda teatama müüjale (või esindajale) hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vigastuse avastamist.

Garantiihüvitise kord

Ostja kontrollib koos müüjaga (edasimüüjaga) kahjustatud objekti. Juhul kui pinnakatte vigastustest oli ettenähtud viisil teatatud ning vigastus on ilmne, asendab Karu Katus OÜ oma äranägemise järgi vigased tooted uutega või taastab pinnakatte värvimise teel.

Kui reklamatsioon puudutab värvitooni muutumist, peab tooni muutus olema selgesti eristatav ümbritsevast materjalist 15 m kauguselt.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele kulud ja avariid, mis on vahetult või kaudselt põhjustatud pinnakatte vigastustest. Karu Katus OÜ ei hüvita vigastatud lehe demontaaži ja uue lehe paigaldamise kulusid. Maksimaalne hüvitis pinnakatte remondi eest on seotud katte ekspluatatsiooni ajaga järgnevalt:

Kasutusaeg

Max hüvitus

 • 0–2 aastat 100%
 • 2–6 aastat 50%
 • 6–10 (20) aastat  30%

Ülevärvitud või asendatud lehtede garantii kestab pinnakatte esialgse garantiiaja lõpuni. Garantiihüvitise piirväärtus on praagiks osutunud lehe esialgne maksumus. Karu Katus OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid garantiitingimusi.

GREENCOAT-GUARANTEE-VALID-FOR-EUROPE-180901-EN- (1)
Garantii HDX
Granite® HDX
Granite® Standard