Valgekorrosioon

Kondentsi teke ja valgekorrosioon

Seoses Cr6 passivatsiooniga kattega materjalide valmistamise keelustamisega (direktiiv 2000/53/EC) ja asendamisega Cr3 passivatsiooniga tuleb erilist tähelepanu pöörata materjali hoiustamisele. Antud juhul on Cr3 materjal kordades tundlikum niiskusele ja temperatuuri kõikumisele. Cr3 passivatsiooniga materjalide transportimisel ja hoiustamisel tuleks olla eriti tähelepanelik ilmastiku oludega. Eriti kui materjal on pakendatud tihedalt teine-teise vastu. Joonisele on näidatud millistel vahemikel ja suhtelise õhuniiskuse tasemel tekib kondents rulli kihtide vahele. On juhuseid kus soodsatel tingimustel valge korrosioon võib tekkida juba paari päevaga.