Eesti keel English По-русски +372 644 6258    karukatus@karukatus.ee

Magnelis

Magnelis® esindab erakordset uut metallist (terasest) kaitsekihti, mis kaitseb erinevates valdkondades kasutatavaid pindu pikaajalise kulumise ja amortisatsiooni eest.

Magnelis® kaitsekihi koostist on parimate korrosioonikindluse näitajate saavutamise vajadust arvestades optimeeritud.

Magnelis® kattekihi valmistamine toimub klassikalist tööstuslikku kuumtsinkimis­vanniga tootmisliini kasutades, katmisvahendina kasutatakse ainulaadse keemilise koostisega metallisulamit, mis sisaldab 3,5% alumiiniumi ja 3% magneesiumi. 3% magnee­siumi­sisaldus on kriitilise tähtsusega, kuna tekitab kogu töödeldavale pinnale stabiilse ja vastupidava kihi ning tagab väiksema magneesiumi­sisaldusega kattematerjalidega võrreldes oluliselt tõhusama korrosioonikaitse.

Magnelis® pinnakattematerjalile on iseloomulik loomulik hall, sile ja ühtlane välimus. Magnelis® on saadaval standardse keskkonnasõbraliku E-Passivation® töötlusega (läbipaistev CrVI- vaba ajutine kaitse)

Magnelis®

-> Keskkonnasõbralik

-> Lõikeservade iseparanduv kaitse

-> Tipptasemel korrosioonikindlus kloriide ja ammooniumi sisaldavas keskkonnas

-> Alternatiiv galvaniseerimis­järgsele töötlusele ja alumiiniumile või roostevabale terasele

 

Tipptasemel korrosioonikindlus

Miski ei paku kloriide või ammooniumi sisaldavas keskkonnas paremat kaitse kui Magnelis®. Tänu oma ainulaadsele keemilisele koostisele pakub Magnelis® standardse kuumgalvaniseeritud terasega võrreldes oluliselt paremat korrosioonikindlust.

Standardse tsingikihiga võrreldes toimub Magnelis® kattekihi lagunemine ammooniumi sisaldavas keskkonnas seitse korda aeglasemalt. Muuhulgas tagab Magnelis® kattekihi kauakestva ja aktiivse kaitse ka pikemas perspektiivis. 

Metallist kaitsekihiga tooteid allutati kaheksa­kuulise perioodi jooksul soolapihustustestile. Tulemustest nähtub selgesti, kuidas Magnelis® kaitsekiht pakub muude metallist kaitsekihtidega võrreldes oluliselt paremat kaitset. Katsekehal, mille töötlemiseks oli kasutatud Magnelise® kaitsekihti, punase rooste tekkimist ei täheldatud.

Tänu oma keemilisele koostusele on tootel paremad kvaliteediomadused, mis väljenduvad parema kaitse tagamises ammooniumi sisaldavas keskkonnas.

 

Lõikeservade iseparanduv kaitse

Lisaks täiendavale tugevusele, mida pakub tsingiga samaväärne katoodkaitse, kaitseb Magnelis® katteta lõikeservi õhukese tsingipõhise magneesiumi sisaldava kaitsekihiga, mis aitab ära hoida söövitavaid reaktsioone.

Sedalaadi kihi omadused varieeruvad – olenevalt keskkonnast – ning alumiiniumi- ja tsingisisaldusele.

Alternatiiv galvaniseerimisele ja muudele metallidele

Magnelis® pakub galvaniseeritud pinnaga toodetega võrreldes tõelisi eeliseid (arvestades, et ZM kattekihi kaal on suurem kui 250 g/m²) ja saavutatud tulemused on paremad ka suurema väärtusega roostevabade ja alumiiniumtoodetega võrreldes.

Olenevalt keskkonnast, kus toodet kasutatakse, on Magnelisele®  i seloomulik galvaniseeritud toodetega võrreldes kattekihi kaalu 2 kuni 4 korda väiksem vähenemine, kuid sellele vaatamata jäävad korrosioonikindluse ja kuluefektiivsuse näitajad oluliselt paremaks.

 

Keskkonnasäästlik lahendus

Magnelise® kasutamine aitab säästa loodusvarusid, kuna võrreldes üksnes tsingist koosnevate kihtidega on toote koostises kasutatud vähem tsinki. Enamgi veel, sarnaselt tootega Aluzinc® vähendab ka Magnelis® oluliselt tsingi eraldumist * pinnasesse.

 *Eraldumiskiirus: kiirus, millega materjal eraldub töödeldud pinnast väliskeskkonda (väljendatakse g/m2/aastas). Antud näite puhul: sademete mõjul leostuva tsingi kogus