Eesti keel English По-русски +372 644 6258    karukatus@karukatus.ee

Kondentsi teke ja valgekorrosioon

Seoses Cr6 passivatsiooniga kattega materjalide valmistamise keelustamisega (direktiiv 2000/53/EC) ja asendamisega Cr3 passivatsiooniga tuleb erilist tähelepanu pöörata materjali hoiustamisele. Antud juhul on Cr3 materjal kordades tundlikum niiskusele ja temperatuuri kõikumisele. Cr3 passivatsiooniga materjalide transportimisel ja hoiustamisel tuleks olla eriti tähelepanelik ilmastiku oludega. Eriti kui materjal on pakendatud tihedalt teine-teise vastu. Joonisele on näidatud millistel vahemikel ja suhtelise õhuniiskuse tasemel tekib kondents rulli kihtide vahele. On juhuseid kus soodsatel tingimustel valge korrosioon võib tekkida juba paari päevaga. 

Pildid / - Kondentsi tekePildid / - SAM_3326

Miks ei tohi kasutada:

Kroomi ühendid on mürgised ning võivad põhjustada mitmesuguseid tervisekahjustusi: naha ja limaskesta söövitust, allergiat. Kroomi ja kroomiühendeid (eriti dikromaate) tarvitatakse metallesemete galvaanilisel kroomimisel naha- ja tekstiilitööstuses, fotograafias, paberi-, laki-, värvi- ja piimatööstuses. Kroomi sisaldavad ka tsement, korrosioonivastased materjalid, jahutusvedelikud ja poleerpastad. Tööstuses kasutatakse sagedamini 3- ja 6-valentset kroomi. Suurim kroomikasutaja on terasetööstus. Metalsel kroomil ja selle 6-valentsel ühenditel on kantserogeenne toime (*vähktõbe ja muid pahaloomulisi kasvajaid tekitav).  

Meie soovitus: 

Transportimisel ja ladustamisel tuleks jälgida, et materjal ei saaks niiskust. 

Ladustamine:

Tooted laaditakse transpordivahendilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 20cm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt 1 meetri tagant asetatud põiktugedest. Tsingitud paane ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle 4 päeva. Paane tuleb kaitsta otseste sademete eest ja vältida vee ja niiskuse kogunemist paanide vahele. Värv- ja plastikkattega paane võib suletud pakis tihedalt ladustada kuni neli nädalat. Pikemal ladustamisel järgida tsinkpaanide ladustamise reegleid – paanid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe. Vt. Paigaldusjuhisest 2.3 "Ladustamine"

Väljapääs olukorrast on olemas:

Oleme katusematerjali tootjate seast esimesed, kes tulnud turule uue materjaliga Magnelis® .